Препоручујемо

Екологија Крагујевац 2023 - резиме

31. децембра 2023.

Поред пројекта "Десет година Декларације Крагујевац без ГМО", удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ реализовало је и пројекат "Екологија Крагујевац 2023", уз суфинансирање града Крагујевца.

Пројекат је у складу и са Планом развоја Града Крагујевца за период 2021-2031, где снагу Града за заштиту животне средине (ЗЖС) представљају, поред осталог, "стални мониторинг квалитета животне средине на територији града" и "ојачан невладин сектор у области ЗЖС". Пројекат је усклађен са Статутом удружења у којем је истакнуто да је једна од приоритетних области којој је удружење посвећено заштита, очување и унапређење животне средине. Управо у тим оквирима видели смо неопходност овог пројекта и активности нашег удружења.

Уставом Републике Србије здрава животна средина је загарантовано право: "Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању" (Члан 74 Устава). Та права, међутим, прате и обавезе јер је "свако одговоран за заштиту животне средине", "свако је дужан да чува и побољшава животну средину". Спровођењем овог пројекта даље се развија сајт Екологија Крагујевац, покренут 2022. године, који позитивно утиче на расвешћивање популације у целини, указујући и на права и на обавезе свих житеља Крагујевца, без подела.

Важна потреба Крагујевчана да буду информисани о активностима удружења која се баве ЗЖС на територији града од прошле године задовољена је активирањем сајта Екологија Крагујевац. За однос са јавношћу, већина удружења и даље претежно користи налоге на друштвеним мрежама (углавном ФБ, све чешће Инстаграм, делимично Твитер). Такво представљање је без прегледа активности, систематизованих садржаја, али и транспарентности основних података, које би грађани могли редовно да прате, а онда и да узму активно учешће, што би на крају утицало на боље резултате рада самих удружења.

Сајт Екологија Крагујевац је зато отворен за све препознате заштнике ЖС, пружајући им увећање видљивости, комплетно представљање, контакт са суграђанима. Тиме се стварају услови за већи утицај на јавност и увећање резултате заједничких активности.

Квалитетна оптимизација сајта резултирала је првом позицијом на интернет претраживачу Гугл од прве године постојања. Наиме, по кључним речима "Крагујевац" и "екологија", први извор у претрагама је - www.ekologijakragujevac.rs, испред градских установа, институција, медија. То је важан саставни део маркетиншке стратегије којом се популарише пројекат, удружење као носилац, али и сва остала удружења која доприносе квалитету садржаја достављањем материјала за представљање сопствених активности.

У 2022, првој години постојања сајта Екологија Крагујевац, представљено је 15 пројеката које је суфинансирао Град, а у 2023. било је осам више - укупно 23. И то је једна од потврда да се увећава број активних грађана у области ЗЖС, било као удружења или појединачно, што је додатно оправдање за постојање овакве интернет адресе која обједињује актере, активности, теме - од општег интереса.

Пројекти 2023

У одељку Пројекти 2023, на сајту Екологија Крагујевац представљена су 23 пројекта из области ЗЖС која је град суфинансирао током године.

Подсећамо како је изгледала листа носилаца са називима пројеката и одобреним средствима, уз пратеће сажете описе пројеката достављених граду и резимее које су послала поједина удружења:

1. Омладинска организација Шумадије: Студентски дар – волонтирај – очисти-засади - 310.000 динара

С обзиром да на нивоу града Крагујевца постоји одређени број дивљих депонија, чланови Омладинске организације Шумадије дошли су на идеју да започну пројекат и окупе све младе људе који желе да допринесу чистијем граду. Ове депоније представљају озбиљан проблем свим становницима тог дела града, па је планирано чишћење, а потом и сађење садница.

ДЕТАЉНО

2. Удружење за промоцију и еколошки маркетинг природних вредности "Екомар": Чувари вода - 240.000

Добре праксе из земаља које су на знатно вишем нивоу очувања заштите животне средине показују да је најбољи начин за едукацију млађих генерација кроз интерактивну наставу, практично укључивање и подстицање стваралаштва. Из тих разлога овај пројекат је претпостављао креирање интерактивних едукативних активности за ученике основних школа до четвртог разреда кроз подстицање креативног стваралаштва (ликовни и литерални конкурс), интерактивне радионице (школа "Еко шампиони") и промоцију резултата и активности кроз "Фестивал вода" - интерактивни едукативно забавни догађај који је промовисао очување вода, дечије креативно стваралаштво и међугенерацијску сарадњу.
ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

3. Центар за еколошко образовање и одрживи развој: Осми фестивал еколошких представа "Црвено Позор!(иште), Зелено" - 235.000

Анкете обављене након претходних фестивала показале су да је овај вид еколошке едукације изузетно пријемчив и деци и наставницима, али и родитељима, који постају значајна циљна група јер радо учествују у припремању представа, а самим тим се и еколошки едукују кроз садржај представе. У складу са тим, идеја је била да се екологија приближи што већем броју деце и младих, управо кроз драмски израз. На овај начин лако усвајају знања из екологије, исправне навике и те поруке преносе даље, не само својим вршњацима, већ и родитељима и другим одраслима, који их опет много боље прихватају када долазе од њихове деце.

ДЕТАЉНО

4. Удружење "Стаклено звоно": КГ Еко билтен 2023 - 225.000

Удружење Стаклено звоно у сарадњи са Градском управом за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине израђује (дизајн, фотографија, графичка обрада, прелом и промоција преко портала www.стакленозвоно.рс и друштвених мрежа) КГ еко билтен - месечни извештај о стању животне средине у граду Крагујевцу.

ДЕТАЉНО

5. Удружење "Светли хоризонти": Мали водени екосистем у Ботаничкој башти у Крагујевцу - 200.000

У Ботаничкој башти Природно-математичког факултета у Крагујевцу, иако је прелиминарним пројектима развоја Баште планирано, није постојао уређени водени екосистем стајаћих вода. Идеја за формирање оваквог екосистема, у виду вештачке баре, настала је прошле године када је започета њена реализација, али због недостатка средстава замисао није спроведена до краја.

ДЕТАЉНО

6. Клуб акцијаша и волонтера Крагујевца: Еколошка заштита и ревитализација "Лужничке бање" - 160.000
Локалитет Лужничка бања у селу Лужнице, атар Крагујевац, је већ годинама у стању запуштености и еколошке угрожености. Извориште минералне воде је загађено пестицидима са околних њива, а извориште воде за пиће није условно, хигијенска исправност воде се не контролише редовно. Околина изворишта пуна је отпада. Предлагачи пројекта, у сарадњи са МЗ Лужнице, желели су да створе услове за стручну еколошку заштиту и ревитализацију ових изворишта и самог локалитета.
ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

7. Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман": Екосистеми и станишта Спомен-парка "Крагујевачки октобар" - 140.000

На подручју Спомен-парка "Крагујевачки октобар" до сада није било присутно систематско истраживање екосистемског биодиверзитета, а сви покушаји били су рађени спорадично. Из тог разлога су од посебног значаја подаци добијени након реализације овог пројекта, а који имају везе како са екосистемима и стаништима, тако и са квалитетом самог испитиваног подручја и начинима очувања и побољшања истог. На основу добијених резултата утврдиће се и предложити могуће мере заштите овог подручја.

ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

8. Клуб акцијаша и волонтера Крагујевца: Добровољним радом уредимо јавне површине - 120.000
Најефикаснији начин да се однос према заштитној средини промени је да се са ученицима, студентима и свим категоријама младих, организују едукативне интерактивне радионице са емитовањем документарног филма, разоговором о значају и ефектима добровољног рада и са практичним акцијама на уређењу простора и дворишта школа које похађају, у коме уче и друже се, као и јавних површина у граду.
ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

9. Гружанска туристичка мрежа: Едукација, информисање јавности, чишћење, садња, уређење (оплемењивање) простора око тзв. "Пустог" ("Видровског") потока у Грбицама МЗ Селиште - 120.000

Тренутна ситуација у овој области је доста лоша јер се проблему еколошке едукације младих до сада није посвећивала потребна пажња, као ни јачању свести о значају заштите животне средине. Решавање ових проблема је од највећег значаја за све оно што се подразумева под одрживим развојем.

ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

10. Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман": Фауна Шумарица - 120.000

Један од потенцијалних штетних ефеката по биодиверзитет меморијалног комплекса Шумарице представљају инвазивне врсте које могу да доведу до погоршања здравља људи и животиња, као и до угрожавања екосистема. Зато би пажња требало да буде усмерена ка идентификацији ових врста, њиховом уклањању и едукацији становништва о овим врстама.

ДЕТАЉНО

11. Српско биолошко друштво "Стеван Јаковљевић" Крагујевац: Испитивање алохтоне и аутохтоне флоре Спомен-парка Шумарице - 115.000
Општи циљ пројекта је формирање спискова аутохтоних и алохтоних биљних врста Спомен-парка на основу теренских истраживања. Специфични циљеви односили су се на утврђивање броја биљних врста, које су део припадајућег флорног елемента и броја унетих биљних врста које нису карактеристичне за фитогеографско подручје већ их одликује инвазивни статус или су парковске декоративне зељасте или дрвенатсте биљне врсте.
ДЕТАЉНО

12. Унија студената Природно-математичког факултета: Озеленимо прву деценију - 110.000
Пројекат Унија студената Природно-математичког факултета је предвиђао две фазе. Прва фаза била је садња дрвећа. Други део пројекта чиниле су едукативне радионице на отвореном и израда дрвене табле организације, које су планиране у Ботаничкој башти.
ДЕТАЉНО

13. Асоцијација студената Природно-математичког факултета: Природа малишанима - 110.000

Студенти Универзитета у Крагујевцу су коришћењем различитих софтвера за 3Д моделирање и пројектовање, испројектовали мини дрвени парк за малишане који би користили приликом посете Ботаничкој башти. Идеја је била да се мини дрвени парк састоји од дрвене кућице са платформом са које ће се спуштати тобоган, вртешке, љуљашке и клацкалице.
ДЕТАЉНИЈЕ

14. ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ: Екологија Крагујевац 2023 - 110.000
Од прошле године грађани Крагујевца имају на једном месту потпуне информације о активностима свих активних чинилаца у области заштите животне средине - сајт Екологија Крагујевца. Потреба за редовним спровођењем програма едукације у локалној заједници, наведена у Плану развоја града, постојала је и у 2023. години. Уз то, постојала је и потреба да се истакне и признањем награди рад заштитника животне средине на територији Крагујевца. То је, као редовну годишњу активност, покренуо овај пројекта - додељено је прво еколошко признање "Крагујевачки слез".
ДЕТАЉНО

15. Центар одрживог развоја "ЕкоМатоТека": Одрживо зелено стопало - 105.000

Водећи се Планом развоја града Крагујевца за период од 2021. до 2031. године, овог пројекат је усмерен на едукативне и практичне активности са децом основношколског узраста о поступцима како измерити свој лични еколошки отисак и еколошки отисак школе. Планиран је био низ активности, мера и поступака који доводи до смањења еколошког отиска и повољно утиче на одрживост непосредне околине.

ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

16. ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ: Десет година Декларације Крагујевац без ГМО - 100.000

Угрожавање животне средине и јавног здравља незаконитим узгојем и прометом генетички модификованих организама (ГМО) од 2021. године захвата и територију Шумадијског округа. Због тог алармантног податка неопходно даље ширење свести грађана о ГМО – информисањем и едукацијом. Као и у периоду 2020-2022, пројекат је и ове године омогућио упознавање јавности са резултатима најновијих истраживања и анализа, радовима стручних сарадника удружења ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ кроз предавања, као и са последицама које носи ГМ систем исхране и губитак прехрамбеног суверенитета.

ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

17. Гљиварско друштво Шумадије: Двадесет трећа изложба гљива у Крагујевцу - 100.000
Специфични циљеви пројекта су даље истраживање разноврсности макромицета у Србији, акумулирање знања и података о овом делу биосфере у Србији. Петнаестак дана пред заказану изложбу биле су упућене екипа на познате терене да утврде стање и расположивост плодних тела гљива, као експоната на изложби. Два до три дана пред изложбу обрађен је терен Копаоника, Голије, Гоча, Дивчибара, Златибора, Рудника.
ДЕТАЉНО

18. Удружење "Зелени мир Србија": Озелени Гледић - 70.000
Овај пројекат је послужио за подизање нивоа знања деце о значају лековитог биља и органским баштама, њиховим опрашивачима и значају хумуса из компостера, али и глиста као разлагачима који имају веома посебну улогу у нашем земљишту. Општи циљ био је подизање свест младих о значају заштите животне средине, унапређење квалитета живота младих, побољшање услова за квалитетно провођење слободног времена у природи кроз подстицање омладинског волонтеризма и активизма.
ДЕТАЉНО

19. Удружење математичара АПТ-образовни клуб Крагујевац: Дневник једног ЕКО-детектива - 70.000

Пројекат је иновативна идеја која треба да оснажи наше најмлађе суграђане, ученике, који улазе у свет образовања на модеран и интерактиван начи који се разликује од традиционалне наставе, поспешује машту и жељу за новим изазовима. Уз то, поспешује развој капацитета истраживача за ширење свести о заштити животне средине; развој различитих програма промоције науке заснованих на научној култури и научној писмености; јачање ресурса за промоцију науке како би програми били доступнији ученицима.

ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

20. Центар за унапређење и афирмацију жена у зеленом бизнису: Крагујевац - зелени град на мапи Републике Србије - 70.000

Кроз овај пројекат удружење је желело да подигне свест грађана Крагујевца, пре свега млађе популације, о значају зелене економије, као и предузетницима и осталим заинтересованим странама, кроз примере добре праксе. Ове године то је била садња 20 стабала белог јасена. Тиме је показано колику улогу и моћ може имати озелењавње одређених површина, тј. коју здравствену и климатску услугу оне пружају, колико шуме спуштају температуру у току лета, колико пречисте ваздух, колико упију воде од вода које одлазе у канализацију.

ДЕТАЉНО

21. Клуб америчког фудбала Дивљи вепрови: Засади да двадесет година своје одради - 70.000

Повод за садњу дрвећа је жеља удружења да обележи 20 година постојања и засади 20 стабала. Удружење је такође очистило део града на ком је садња предвиђена.  Смањење загађења, очување животног света, енергетска ефикасност, смањење ерозије, само су неке од користи које са собом носе дрвореди. Због тога је удружење покренуло акцију садње у граду.

ДЕТАЉНО - РЕЗИМЕ

22. Удружење Женски центар 21. век: Млади у уређењу своје заједнице "Мирише на чисто" - 70.000

Унутар популације узраста од 15 до 29 година приметна је значајна стопа младих који треба да пробуде своју свест о заштити животне средине у групама рањивијих и социјално мање прилагођених испитаника на терену у Крагујевцу. Чак 45% младих испитаника изјавило је да им се дешава да не примете отпад поред контејнера и дивље мале депоније које постоје у окружењу. Стога су едукација, системска подршка и заштита животне средине неопходни савезници при решавању овог проблема, како на примеру Србије, тако и у ширим европским оквирима.

ДЕТАЉНО

23. Удружење за помоћ особама са Дауновим синдромом: Чувамо нашу планету - 50.000
Пројекат је имао за циљ да особама са Дауновим синдромом помогне да изграде позитиван став према животној средини, да их освесте о важности очувања животне средине и помогну у изграђивању начина живота који је у складу са природним окружењем.
ДЕТАЉНО
 - РЕЗИМЕ

Крагујевачки слез

Као у глобалним и националним оквирима, и у граду преовлађују негативни примери, лоше праксе, нарушавање животне средине које се често чини нерешивим у деценија пред нама. Ипак, колико год били велики еколошки проблеми, наизглед нерешиви услед непостојања довољног броја законских мера или непримењивања донетих закона, као и Устава који нас све заједно штити, у Крагујевцу постоји већи број високо мотивисаних појединаца, представника удружења и институција, који су посведочени заштитници животне средине, многи од њих су ангажовани и далеко ван граница нашег града. Њихов марљив рад током целе године, често сихнронизован са осталим колегама, активистима, проактивним суграђанима из више области, заслужује да се једном годишње сумирају свеукупним учинци из протекле године и истакну поједина физичка и правна лица који су остварили најупечатљивије доприносе ЗЖС.

Отуда удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ као иницијатор, у садејству са Ботаничком баштом, као званичним партнером након уговарања сарадње са Природно-математичким факулетом (ПМФ), покренуло додељивање годишње награде „Крагујевачки слез“.

На територији нашег града постојала је локално ендемична врста Шумадије - Крагујевачки слез, налажен само у околини Крагујевца. После описивача, Јосифа Панчића, врста више никада није пронађена. Трагом инспирације овом јединственом појавом у заједници којој припадамо, као и престижним признањем „Зелени лист“ из акције Радио Београда 2 и Покрета горана која постоји 40 година, чији су добитници Ботаничка башта и ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ, као циљ је постављено проналажење "врсте" која својим достигнућима надилази средину и служи као оријентир у непрестаној борби за очување животне средине, а тако и јавног здравља.

Крагујевачка ОШ "Јован Поповић" први је добитник признања "Крагујевачки слез" - за активности на пољу подизања еколошке свести спровођењем више од десет еколошких пројеката, као најупечатљивији допринос заштити и унапређењу животне средине на територији Крагујевца у 2022. години.

Петочлани жири одлучио је да се захвалнице "Крагујевачки слез" доделе неформалном Удружењу грађана "Виша сила", Предшколској установи "Врабац" и новинару Мирославу Јовановићу за допринос заштити и унапређењу животне средине на територији Крагујевца у протеклој години.

Акција ће бити настављена у 2024. години.

ДЕТАЉНО

Током целог пројектног периода објављиване су еколумне ауторског тима са Природно-математичког факултета - укупно 51 од почетка. Ово су аутори и наслови свих еколумни (линкови воде до засебних страница):

Идеја је да након овог серијала у електронском формату, радови добију и штампано издање, што је изазов за 2024. годину.

Садржаји из пројекта објављивани су на сајту Екологија Крагујевац и порталу удружења ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ, а прослеђивани преко друштвених мрежа: Фејсбук (ФБ страница ППНСФБ група Екологија Крагујевац), Твитер и Инстаграм.

Д. М. М.

Извор: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram