Препоручујемо

ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ: Екологија Крагујевац 2023

1. децембра 2023.

Удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ (ППНС) покренуло је прошле године сајт Екологија Крагујевац на домену ekologijakragujevac.rs са циљем превазилажења кључних слабости евидентираних у Плану развоја Града Крагујевца за период 2021-2031 (Инфраструктура и ЗЖС СВОТ), а то су: низак ниво еколошке свести грађана, недовољна мотивисаност и организованост локалне заједнице на пословима ЗЖС, недовољна сарадња између институција локалне самоуправе и Универзитета у Крагујевцу на пројектима у области ЗЖС, као и недовољна информисаност грађана и недостатак учешћа јавности у доношењу одлука у питањима ЗЖС. Од прошле године грађани Крагујевца имају на једном месту потпуне информације о активностима свих активних чинилаца у области ЗЖС. Потреба за редовним спровођењем програма едукације у локалној заједници, наведена у Плану развоја, постоји и у 2023. години. Уз то, постоји потреба да се истакне и признањем награди рад заштитника животне средине на територији Крагујевца. То као редовну годишњу активност покреће овај пројекта.

У становништву и даље није довољно развијена свест о ЗЖС, као и о последицама по здравље појединца и јавно здравље услед неадекватног понашања према животној средини. Такође, није довољно препознат ни рад заштитника животне средине и примера добре праксе у тој области. Зато сајт Екологија Крагујевац омогућава, пре свега удружењима која су посвећена ЗЖС, да представљају активности. Грађанство Крагујевца, као примарна заинтересована јавност, али и шира јавности (сајт је доступан свим корисницима интернета без ограничења), на једној е-адреси редовно прати садржаје о ЗЖС пласиране са више извора, попут оних за које одваја средства преко градског буџета за суфинансирање пројеката у овој области.

Право на здраву животну средину, право на благовремено и истинито обавештавање о питањима од јавног значаја и стању животне средине, као и обавеза и право да штите животну средину грађанима Републике Србије гарантовано је Уставом. То право гарантује им и Архуска конвенција, коју је ратификовала Народна скупштина. Као међународни инструмент заштите животне средине, ова конвенција садржи три групе правила која се односе на: 1) доступност информација о животној средини - право грађана на информације о животној средини које се налазе у поседу државних органа; 2) учешће јавности у доношењу одлука од значаја за животну средину - право грађана да учествују у изради планова, програма, политике и законодавства који могу утицати на животну средину; 3) правну заштиту - право грађана на приговор у случају да су им права у вези с приступом информацијама или јавним учешћем повређена. Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. гласник РС – Међународни документи”, бр. 38/09), донет је 2009. године, док су закони који омогућавају примену одредаба Конвенције донети 2004. и 2009. године.

Овде побројано, удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ доставило је као предлог за израду Програма заштите животне средине на територији Крагујевца до 2033. године, чије се усвајање очекује у 2023. години. Овај пројекат спроводиће се у складу са тим стратешким документом.

Подизање свести грађана и учесника у ланцу вредности о ЗЖС, унапређење нивоа информисаности и едукације грађана Крагујевца о ЗЖС, као и спровођење Архуске конвенције на територији Крагујевца. Општи циљеви пројекта су даљи развој сајта који удружењима са територије Града посвећеним ЗЖС омогућава константну видљивост, даље омогућавање да њихов утицај јача, а активности да дају веће резултате, као и истицање примера добре праксе у области ЗЖС додељивањем годишњег признања за рад заштитницима ЖС, почев од 2023. године за допринос у претходној години.

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram