Препоручујемо

СБД "Стеван Јаковљевић": Испитивање аутохтоне и алохтоне флоре Спомен-парка Шумарице

1. децембра 2023.

Пројекат "Испитивање аутохтоне и алохтоне флоре Спомен-парка Шумарице" реализује Српско биолошко друштво "Стеван Јаковљевић" Крагујевац. Друштво поседује кадровске и остале капацитете неопходне за реализацију пројекта и добијање резултата који могу имати научну вредност. Чланови тима имају дугогодишње искуство у научном раду у области ботаничких наука, као и у реализацији већег борја научних и стручних пројеката што гарантује научну тачност методолошког приступа који ће бити примењен и научну вредност очекиваних резултата.

Тематика пројекта је веома значајна са више аспеката, имајући у виду да је став научне, стручне и шире јавности града Крагујевца да се територија Спомен-парка Шумарице, Спомен-парка "Крагујевачки октобар" биолошки и еколошки евалуира и прогласи за заштићено подручје са одговарајућим степеном заштите. Због тога је циљ овог пројекта евидентирање биљних врста на територији Шумарица и њихово разврставање на аутохтоне и алохтоне. Резултати овог пројекта могли би бити обједињени са резултатима других пројеката, чија је тематика истраживање Спомен-парка Шумарице са различитих аспеката (фауна, станишта), чиме би се стекли услови за подношење иницијативе да се ово подручје заштити. Неопходност овог пројекта налази се у чињеници да су флористичка испитивања на овом подручју малобројна или непотпуна. Добијени резултати могу чинити део опсежне студије, која би представљала значајан документ за унапређивање статуса Спомен-парка када су у питању природне одлике и разноврсност биљног и животињског света.

Општи циљ пројекта је формирање спискова аутохтоних и алохтоних биљних врста Спомен-парка на основу теренских истраживања. Специфични циљеви односили би се на утврђивање броја биљних врста, које су део припадајућег флорног елемента и броја унетих биљних врста које нису карактеристичне за фитогеографско подручје већ их одликује инвазивни статус или су парковске декоративне зељасте или дрвенатсте биљне врсте. То је посебно значајно из разлога што су многе врсте које припадају адвентивном флорном елементу најчешће инвазивне.

Циљну групу би представљали становници града Крагујевца, без обзира на узрасну, полну, социјалну и образовну структуру, који би се преко овог пројекта ближе упознали са бројем и разноврсношћу биљних врста у оквиру Спомен-парка Шумарице. Такође, циљну групу чини научна јавност и институтције за које су научни биолошки и еколошки подаци територије града од важности са више различитих аспеката, најпре екологије и заштите животне средине, планирања итд. За остваривање специфичних циљева пројекта спровешће се теренска истраживања, на којима ће се истраживати дефинисано подручје, а затим идентификовати све биљне врсте. Активности на пројекту биће распоређене у складу са циљевима пројекта, при чему ће се флористичка испитивања спроводити са динамиком која ће омогућити обухватање свих фенолошких фаза.

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram