Препоручујемо

Стаклено звоно: Mесечни извештај о стању животне средине у граду Kрагујевцу (КГеко билтен 2023)

1. децембра 2023.

Резултати анкетирања грађана током израде ЛЕАП-а града Крагујевца (2010–2014, за наредни период никад није урађен) о проблемима животне средине су показали да већина анкетираних сматра да између осталих проблема значајну пажњу треба посветити и побољшању еколошког образовања и информисања. Повећањем видљивости активности, ставова и учешћа крагујевачких удружења у јавном животу омогућавамо и већи утицај на сам квалитет животне средине кроз развијање еколошке свести грађана, као и мотивације чланова Удружења да истрају на својим циљевима.

У процени стања животне средине велики значај је посвећен значају еколошког информисања и обавештавања грађана у циљу побољшавања квалитета живота и утицаја на здравље људи, праву на приступ еколошким информацијама; учешћу јавности по Архуској конвенцији кроз: доступност информација о животној средини; учешће јавности у доношењу одлука које се тичу животне средине; права на правну заштиту у области животне средине.

Неопходности подизања нивоа знања представника удружења у Србији како би се оспособили за ефикасније учествовање у законским процедурама.

Пројекат прати стратешка документа града (Локални еколошки акциони план, Стратегију одрживог развоја, Локални план управљања отпадом). Пројекат подиже еколошку свест повезивањем свих заинтересованих страна као што су основне и средње школе, факултети, компаније које се баве заштитом животне средине, ЈКП-а, као и институције које активно учествују у заштити животне средине Републику Србију, а самим тим и град Крагујевац очекује пуно посла и инвестиција како би се испунили захтеви које Европска комисија прописује кроз Поглавље 27, како би Србија остала на путу придруживања Европској Унији. За то је потребно да се грађаnи Крагујевца правовремено информишу а самим тим и подигне њихова свест о неопходности улагања у животну средину.

Удружење Стаклено звоно је од 2010. до 2012. као и у предходном периоду од 2016. до 2020. године у сарадњи са Градском управом за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине израђивало (дизајн, фотографија, графичка обрада, прелом и промоција преко портала www.staklenozvono.rs и друштвених мрежа) КГ еко билтен - Mесечни извештај о стању животне средине у граду Kрагујевцу.

Концепт билтана је био да објављујемо следеће извештаје Института за јавно здравље Крагујевац: 1) аерозагађење на територији града Крагујевца; 2) мерењу комуналне буке; 3) квалитет пијаће воде са јавних чесама; 4) аеропалинолошки извештај; 5) извештај о испитивању површинских вода.

Извештаје смо добијали од Службе за заштиту животне средине, у зависности од обрађених података Института за јавно здравље Крагујевац за предходни месец.

Уз извештаје објављујемо вести Одељењa за послове информисања за предходни месец а које су пратиле дешавања о заштити животне средине и одрживом развоју у Крагујевцу.

Преко свог Портала „Еколошки е-ТВ магазин Стаклено звоно“ смо редовно пратили најважнија дешавања у граду, а оригиналне вести и интервјуе објављивали и у КГ еко билтену. Еколошка ТВ емисија Стаклено звоно која се приказује на 12 локалних, регионалних и телевизија које се емитују преко кабловских система садржи и прилоге који су посвећени Крагујевачким темама. Емисије објављујемо на свом YouTube каналу и инсертујемо у КГ еко билтен.

Кроз Пројекат „КГ еко билтен - Mесечни извештај о стању животне средине у граду Kрагујевцу - КГ еко билтен 2023. – у даљем тексту „КГеко билтен“ желимо да успоставимо трајну сарадњу са крагујевачким институцијама, јавним и приватним предузећима, школама и факултетима, удружењима, односно свима онима који се баве заштитом животне средине, екологијом и одрживим развојем и пружимо им медијску подршку и прилику да своје активности што боље представе како својим циљним групама тако и широј популацији. Крагујевац би требао да буде еколошки центар који пружа прилику својим грађанима да на што бољи начин представе свој рад широм земље и региона, позове домаће и стране инвеститоре да улажу у здраву животну средину и унапређење еколошких стандарда у привреди што постаје и обавеза процесом придруживања Европској Унији.

Коцепт КГеко билтена:

  • Објављивање извештаја Института за јавно здравље Крагујевац
  • Рубрика: вести Одељењa за послове информисања града Крагујевца (екологија, заштита животне средине и одрживи развој)
  • КГеко динар – објављивање извештаја о активностима еколошких удружења која су добила средства од Града
  • Израда ТВ прилога о најважнијим еколошким дешавањима у Граду који ће бити објављени на http://www.staklenozvono.org/; увршћени у вести КГ еко билтена.
  • КГеко билтен ће моћи да се преузме осим са http://www.kragujevac.rs (пдф) тако и на http://www.staklenozvono.org/ у оквиру кога ће се представити као посебна вест у већ постојећој рубрици КГеко билтен и Он лајн верзија преко https://issuu.com/stakleno_zvono.
  • Врло битна компонента је и промоција билтена преко друштвених мрежа и профила удружења Facebook, Twitter.

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram