Препоручујемо

О аутору

21. јула 2022.

Пројекат је усклађен са Статутом покретача, удружења ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ, у којем је, поред осталог, истакнуто да је једна од области којој је удружење претежно посвећено заштита, очување и унапређење животне средине (Статут у целини представљен је на порталу).

Уз то, пројекат је у складу и са Планом развоја Града Крагујевца за период 2021-2031, где снагу Града за ЗЖС представљају, поред осталог, „стални мониторинг квалитета животне средине на територији града“ и „ојачан невладин сектор у области ЗЖС“. Управо у тим оквирима видимо неопходност и овог пројекта и активности нашег удружења у целини, али и свих осталих колега и суграђана који се баве ЗЖС. За успешност у активностима нужно је да грађанство буде правовремено информисано (за шта смо регистровани) и едуковано за проблематику као што је ЗЖС (за шта наше удружење и остала из града имају референтне стручне сараднике).

Као удружење чија је мисија обавештавање грађана Србије о питањима од јавног значаја, у одељку „Екологија“ на порталу је објављено више стотина чланака током прошле године. Више десетина чланака тицала се Крагујевца, а на порталу је доступан резиме активности. Од активности издвајамо учешће у јавној расправи о Плану квалитета ваздуха у Крагујевцу, где смо се заложили да санација депоније пепела, уз најављени прелазак Енергетике угља на гас, уђе у овај документ Града који се прослеђује Републици, како би се "у пакету" решио велики еколошки проблем Крагујевчана. Предлог је прихваћен – о томе детаљно на порталу. Уз то, узели смо учешће на представљању Нацрта Плана развоја Града Крагујевца у периоду од 2021. до 2031. године. Доставили смо 20 предлога од којих је већина усвојена – детаљно такође на порталу, а један од кључних је под тачком 4.2.5: Унапређење система мониторинга квалитета ваздуха у Крагујевцу. У текућој години пратимо спровођење Плана.

Наведене теме биће праћене и на сајту Екологија Крагујевац.

Фото: Александра Јаковљевић/ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram