Препоручујемо

Екоматотека: Одрживо зелено стопало

1. децембра 2023.

Савремен начин живота и брзи технолошки развој доводе нас у глобалну ситуацију да је потрошња ресурса, количина створеног отпада и емисија угљендиоксида знатно изнад могућности екосистема да се обнови. Тренутни глобални тренд оваквок стања је апсолутна неодрживост. Једна од квантитативних мера одрживости је такозвани еколошки отисак. Еколошки отисак подразумева поређење потреба човечанства, државе, града, предузећа, школе или појединца са регенеративним капацитетом екосистема. Регенеративни капацитет или биокапацитет изражава се кроз површину биолошки продуктивног земљишта и правилним управљањем створеног отпада.

Израчунавањем еколошког отиска могу се добити врло јасни подаци о нашем односу према природи. До седамтесетих година прошлог века постојала је равнотежа између наше потрошње и биокапацитета екосистема. Од седамдесетих година налазимо се у тзв. еколошком дугу. На пример, 2020. године дан еколошког дуга био је 22. август што значи да смо до овог датума потрошили све ресурсе, створили отпад, ослободили угљендиоксид што смо требали да трошимо до 31. децембра. То значи да користимо ресурсе планете 1,7 пута брже него што су екосистеми способни да се обнове. Што се тиче Србије, еколошки отисак показује да трошимо 1,86 пута брже наше ресурсе него што се они могу обновити.

Поставља се питање какве ми, као појединци, имамо везе са еколошким отиском? Свако од нас у својој кући, на послу, у школи оставља известан траг на природу задовољавајући своје потребе. Да ли размишљамо о томе колико смо воде потрошли, колико смо отпада направили, да ли смо могли бициклом у школу или на посао, да ли смо превише куповали? Да ли смо као грађани свесни да својим понашањем утичемо на убрзане климатске промене и на ком нивоу је наша еколошка свест? С обзиром на чињеницу да је еколошки отисак наше земље велики очигледно је да врло мало о томе размишљамо.

Еколошка свест је веома широк појам о коме се највише говори када схватимо да нам је животна и радна средина директно угрожена. Правилан развој еколошке свести треба да почне од малих ногу и да траје читав живот да би еколошки одговорно понашање постало део наших свакодневних навика. Програм који желимо да реализујемо бави се развојем и подизањем еколошке свести и знања деце у основним школама о еколошком отиску као индикатору утицаја сваког од нас на одрживост, мотивацијом и оснаживањем деце да буду активни учесници креирања поступака и мера за смањење личног и школског еколошког отиска реализацијом програмских активности у својој породици и у школама. На правилан развој еколошке свести код деце највише утичу породица, школа, лични и колективни примери у школама сталним, активним, еколошки одговорним деловањем.

Водећи се Планом развоја града Крагујевца за период од 2021. до 2031. године - приоритетна област 4. Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса (4.2. Смањити утицај климатских промена и степен угрожености биодиверзитета ) управо, програм овог пројекта је усмерен на едукативне и практичне активности са децом основношколског узраста, са подједнаким уделом дечака и девојчица, о поступцима како измерити свој лични еколошки отисак и еколошки отисак школе као и низ активности, мере и поступци који ће довести до смањења еколошког отиска и повољно утицати на одрживост непосредне околине. Програмом је обухваћена основна школа Трећи крагујевачки батаљон града Крагујевца у којима би се едукативним и креативним радионицама, иновативним техникама учења, вршњачком едукацијом и низом других активности оствариле потребе усвајања знања, навика и осећања која ће допринети развоју еколошке свести и мишљења, развоју емоционалног, моралног, естетског и законски регулисаног понашања према животној средини.

Активности пројекта ће се реализовати у основној школи Трећи крагујевачки батаљон у Крагујевцу која је потписала сагласнос да се активности у школи изведу. Почетак пројекта је планиран за септембар, 2023.године када ће се формирати група од 100 ученика узраста од петог до осмог разреда чланова већ постојећег Еко клуба са подједнаким бројем девојчица и дечака. Иначе, Еко клуб школе је организован пре две године реализацијом пројеката удружења Покрени град, селектуј отпад и Рециклотека зелених идеја. Ментори ће са групом ученика реализовати истраживачке активности проблема и појма еколошког отиска методом "изокренуте учионице" у којој деца, на постављени проблем самостално приступају истраживању, а онда заједно са менторима креирају радионицу "Мој еколошки отисак". Метода изокренуте учионице је иновативна метода стицања знања која ставља ученика у улогу истраживача, а истраживање се завршава са ментором у радионици. Радионице су ко-креативне јер их осмишљавају заједно деца и ментори.

Реализоваће се три радионице "Мој еколошки отисак" за 100 ученика на којима ће ученици стећи знања о нашим директним и индиректним утицајима на природу (емисија угљендиоксида, отпад, енергетска ефикасност, храна, производња и одлагање гардеробе, коришћење воде итд). Ученици ће такође израчунати свој лични еколошки отисак тј. утицај на природу коришћењем дигиталног калкулатора Foot Printcal Culator и тиме утврдити свој сопствени утицај на планету. На основу ових активности ученичка група има задатак да израчуна еколошки отисак своје школе. За ову акивност се деле у групе према области истраживања (вода, храна, отпад, енергија) и израђују анкетне листиће са питањима. Анкетни листићи су намењени наставницима, директору, куварици и домару и резултати анкете, након анализе, ће показати колики је утицај наше школе на природу тј. еколошки отисак школе.

Следећи корак је, када знамо утицај личног и школског еколошког отиска на природу, реализујемо три радионице за 100 ученка "Шта могу да учиним да мој и школски еколошки отисак буде мањи" радионице ће омогућити ученицима да стекну довољно знања, вештина и информисаности о поступцима и мерама које доприносе смањењу еколошког отиска њих самих и школе. За примену тих мера и поступака биће организована акција "Месец бицикла" која је промоција како доприносимо смањењу емисије угљен диоксида па ученици месец дана су посвећени мерењу сопственог времена које користе за вожњу бициклом. У циљу промоције ове активности организује се једнодневна заједничка вожња бицикла од школе до Шумарица. Компостирање је мера смањења органског отпада у школи, нарочито лишћа и органског отпада ђачке кухиње, тако да прво излазимо у природу, у шуму да уочимо како то шума компостира лишће. Кроз ту "шумску радионицу" ученици стичу знање о техникама компостирања што ће применити у изради школске компостаре. Такође, 20 ученика ће мерити физичко-хемијске параметре компостаре и контролисати процес разградње заједно са ментором. Добијени компост, 20 ученика школе ће касније користити за замену земље у саксијско цвеће школе.

Такође, план активности су и три радионице "Еко поклон" за 100 ученика које ће омогућити деци да сазнају зашто је важна контрола отпада, а они ће у радионицама од отпада направити еко поклоне. Као финална активност, план је да 20 ученика изради еколошки школски водич који ће бити доступан и касније као вид информисања и ученика и запослених којим мерама можемо смањити еколошки отисак и негативан утицај на природу.

Све активности, хронолошки, се прате од стране координатора пројекта и објављују се на сајту школе, Јутјуб каналу удружења, на Инстаграм страници школе и другим средствима информисања. Такође израђује се инфографика и постер који се објављују у поменутим средствима информисања јавности о активностима пројекта.

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram