Препоручујемо

О нама

21. јула 2022.

Сајт Екологија Крагујевац је пројекат удружења ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ који суфунансира Град Крагујевац од 1. јула 2022. до 31. децембра 2023. године.

Потреба, проблем у локалној заједници

Низак ниво еколошке свести грађана, недовољна мотивисаност и организованост локалне заједнице на пословима заштите животне средине (ЗЖС), затим недовољна сарадња између институција локалне самоуправе и Универзитета у Крагујевцу на пројектима у области ЗЖС, као и недовољна информисаност грађана и недостатак учешћа јавности у доношењу одлука у питањима ЗЖС – кључне су слабости евидентиране у Плану развоја Града Крагујевца за период 2021-2031 (Инфраструктура и ЗЖС СВОТ). Грађани Крагујевца немају на једном месту истините, благовремене, веродостојне и потпуне  информације о активностима свих активних чинилаца у области ЗЖС. Зато је покренут сајт на домену ekologijakragujevac.rs.

Разлог и значај пројекта за локалну заједницу

У становништву није довољно развијена свест о заштити животне средине, тј. о последицама по здравље појединца и јавно здравље услед неадекватног понашања према животној средини. Потребно је редовно спровођење програма едукације – наведено је такође у Плану развоја. Сајт Екологија Крагујевац омогућиће пре свега удружењима која су посвећена ЗЖС да представљају активности у оквиру својих програма и пројеката. На тај начин ће грађанство Крагујевца, као примарна заинтересована јавност, али и шира јавности (сајт је доступан свим корисницима интернета без ограничења), на једној е-адреси моћи редовно да прати садржаје о ЗЖС пласиране са више извора, а нарочито са оних за које одваја своја средства преко градског буџета одакле се расподељује новац за (су)финансирање пројеката и програма у области ЗЖС.

Циљеви пројекта

  • Подизање свести грађана и учесника у ланцу вредности о ЗЖС
  • Унапређење нивоа информисаности и едукације грађана Крагујевца о ЗЖС
  • Већа видљивост удружења која се баве ЗЖС

Општи циљ пројекта је постојање сајта који удружењима са територије Града омогућава да буду константно видљива, чиме се стварају услови да њихов утицај буде већи, а њихове активности да дају веће резултате.

Print Friendly, PDF & Email

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram