Препоручујемо

ЕИД Младен Караман: Екосистеми и станишта Спомен-парка Крагујевачки октобар - резиме

28. децембра 2023.

Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман" из Крагујевца спровело је еколошки пројекат посвећен истраживању екосистемског диверзитета у Спомен-парку "Крагујевачки октобар". Ова иницијатива има за циљ унапређење заштите природе на територији града Крагујевца и припрему студије заштите подручја Шумарице. Кроз систематска истраживања, тим стручњака обрађивао је различите аспекте овог специфичног предела.

Пројекат је поставио специфичне циљеве, укључујући упознавање са стаништима Спомен-парка, истраживање ретких таксона и угрожених станишта, утврђивање антропогеног утицаја на биодиверзитет и функционисање екосистема, ширење знања и свести о значају заштите Шумарица кроз презентације, научне радове, трибине и постављање инфо табле на истраживаном подручју. Очекује се да ће резултати ове анализе пружити основу за даље истраживање и развој програма очувања природе на овом подручју.

У току истраживања, идентификована су, пописана и геореференцирана различита станишта и екосистеми, с посебним нагласком на осетљива и заштићена станишта. Анализирана је присутност фактора попут антропогеног утицаја и инвазивних врста, процењујући њихов потенцијално штетан утицај на биодиверзитет у Спомен-парку "Крагујевачки октобар". Подаци прикупљени током теренских истраживања биће коришћени се за припрему темељне студије о овом подручју.

Очекивани резултати пројекта укључују и израду информативних табли о екосистемима и стаништима у оквиру Спомен-парка. Анализа диверзитета екосистема омогућава прецизно праћење природних и антропогених процеса, отварајући врата за развој успешних програма очувања и управљања природним ресурсима.

Одрживост пројекта осигурава се кроз планирање заштите природе на подручју Спомен-парка "Крагујевачки октобар". Резултати ће послужити као основа за стратешке документе, а подаци могу бити интегрисани у еколошку мрежу независно од националних система заштите. Планира се конкурисање за нове пројекте и донације, очување сарадње са релевантним институцијама, ширење међународне сарадње и информисање домаће и светске јавности о постигнутим резултатима. Очекује се да ће заинтересованост релевантних институција и шире јавности мерити успех пројекта, изражен кроз накнадно одобрена средства за даље активности у Спомен-парку "Крагујевачки октобар".

Кроз праћење броја научних публикација, учешћа на научним скуповима, израду мастер радова и успостављање сарадње са другим научним институцијама, пројекат ће допринети подизању капацитета у области заштите природе и одрживе употребе природних ресурса на истраживаном подручју. С обзиром на разноврсност активности и ангажовање стручног тима, пројекат има потенцијал да постане референтна тачка у домену очувања природне баштине на подручју града Крагујевца.

Чланови пројектног тима и улоге

  • Филип Грбовић (доктор биолошких наука) - руководилац Пројекта;представља главну креативну снагу и лидера тима. Са 14 година искуства у истраживачком раду, он усмерава пројекат ка остваривању циљева и задатих рокова. Истраживачка каријера и научни резултати у области екологије и заштите животне средине, доприносе разумевању екосистема, станишта и комплексних еколошких интеракција. Његова стручност у области инвазивних биљних врста доприноси пројекту пружајући темељ за развој стратегија заштите од потенцијално штетних утицаја инвазивних врста на биодиверзитет.
  • Снежана Бранковић (доктор биолошких наука) - координатор Пројекта; игра кључну улогу у усклађивању активности различитих секција. Са више од 10 година искуства у НВО сектору, она обезбеђује да се циљеви постижу кроз ефикасну комуникацију и координацију.
  • Невена Петровић (мастер биолог, докторанд) – координатор Пројекта; доприноси пројекту са својим искуством и знањем из области микологије. Кроз функцију заменика председника, она пружа подршку руководиоцу пројекта и има активну улогу у доношењу одлука.
  • Милена Живковић (мастер физичар, докторанд) - секретар пројекта; има кључну одговорност у праћењу и документовању финансијских аспеката пројекта. Значајно је њено искуство и знање у области радиационе физике. Њено 8-годишње искуство у раду на пројектима пружа поуздану контролу трошкова.
  • Марија Јовановић (доктор наука у области заштите животне средине) - учесник пројекта; доноси своје специфично знање учествујући директно у теренским истраживањима и геореференцирању података са терена. Њена 5-годишња експертиза доприноси прикупљању висококвалитетних података.
  • Марија Милошевић (доктор биолошких наука) - учесник пројекта; кључна за истраживачки део пројекта. Њено искуство у лабораторијском раду доприноси квалитетнијој обради и анализи сакупљених узорака И података и доношењу научно заснованих закључака.
  • Милица Кањевац (мастер биологy, докторанд) - учесник пројекта; доприноси разноликости тима кроз своје биолошко знање у области ботанике и физиологије биљака. Њено искуство у лабораторијском раду доприноси свестраности у истраживању различитих аспеката пројекта.
  • Овај мултидисциплинарни тим стручњака заједно ради на спровођењу теренских истраживања, анализи биодиверзитета и припреми студије заштите подручја Спомен парка "Крагујевачки октобар". Очекује се да ће њихова стручност и посвећеност допринети успешној реализацији пројекта.

О ЕИД "Младен Караман"

Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман" основано 1996. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, представља један од стубова ентузијазма и посвећености очувању природе у Крагујевцу. Мисија Друштва је усмерена ка усавршавању и оспособљавању студената биологије, екологије, али и свих заљубљеника у научно-истраживачки рад, заштиту и унапређење животне средине и природне баштине Србије, као и едукацију из ових области.

Чланови Друштва, претежно студенти биологије и екологије, али и сви заинтересовани за заштиту природе и животне средине, имају привилегију да се кроз подршку професора, научних сарадника и асистената детаљније упознају са принципима и методама научно-истраживачког рада.

Друштво делује са својим Надзорним одбором, састављеним од професора, научних сарадника, асистената и истраживача Института за биологију и екологију ПМФ-а у Крагујевцу, који прате и подржавају програмске активности Друштва. Ове активности реализују се кроз пројекте и програме у оквиру неколико секција, укључујући ботаничку, ентомолошку, миколошку, орнитолошку, секцију за експериментални рад у лабораторији, херпетолошку, хидробиолошку и друге.

Чланови Друштва су врло активни у научно-истраживачком раду, учествују на домаћим и међународним конференцијама, научним скуповима и симпозијумима, где презентују и објављују своје научне радове у домаћим и интернационалним часописима.

Друштво се поноси бројним реализованим пројектима и акцијама, едукативног и истраживачког карактера. Постати члан Друштва значи отворити врата бројним могућностима, укључујући учешће у научно-истраживачком раду, активној заштити природе, остваривању сопствених идеја, раду на пројектима, едукацији, повезивању са сродним организацијама, дружењу и тимском раду.

ЕИД “Младен Караман” представља извор инспирације и подршке за све оне који деле страст према очувању природе и желе допринети заједници залагањем за еколошке вредности и биодиверзитет.

Руководство ЕИД "Младен Караман": др Филип Грбовић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу - председник, др Филип Вукајловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу - секретар, Невена Петровић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу - заменик председника.

ЕИД МЛАДЕН КАРАМАН САЈТ, ФБ ПРОФИЛ, ИНСТАГРАМ

Извор: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram