Препоручујемо

Донације

21. јула 2022.

Извод из Статута удружења ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ (ППНС): Начин стицања средстава

Покретач сајта Екологија Крагујевац, удружење ППНС прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, спонзорстава, поклона, финансијских субвенција, конкурисања за пројекте, пружених услуга за остале кориснике, и на друге законом дозвољене начине за обављање активности у складу са циљевима Удружења.

Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне удружењима могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом.

Форма уплате донације:

Удружење ППНС је основано ради остваривања циљева у области обавештавања грађана Србије о питањима од јавног значаја обезбеђивањем информација и производњом садржаја на мултимедијалном магазинском веб порталу.

Области којима је Удружење претежно посвећено су: заштита, очување и унапређење животне средине, биљног и животињског света, природних богатстава, пољопривредне производње, одрживог туризма, природне и културне баштине, националног наслеђа, историјског идентитета, права потрошача, здравља и безбедности људи, здраве исхране, моралних вредности, личног и породичног интегритета, добробити деце, младих и биолошких породица, као и друге области реализације циљева Удружења.

О циљевима детаљно у Статуту ППНС.

Уз поверење посетилаца портала, ППНС је за свој рад стекао више признања.

Уколико у раду сајта Екологија Крагујевац препознајете општи интерес и подржавате циљеве удружења ППНС, унапред смо захвални за подршку донацијама, као и за обраћање на dejan.milosevic@prviprvinaskali.com за партнерство, спонзорство - узвратићемо понудом.

Print Friendly, PDF & Email

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram