Препоручујемо

ЕИД "Младен Караман": Фауна Шумарица

1. децембра 2023.

Спомен-парк "Крагујевачки октобар" основан је 1953. године на месту где је у октобру 1941. године стрељано више хиљада грађана Крагујевца – Срба, Јевреја, Рома, муслимана, Македонаца, Словенаца и припадника других националности. Спомен-парк је проглашен културним добром од изузетног националног значаја 27. децембра 1979. године.

Ово подручје, које заузима простор од 352 хектара, поред великог историјског, националног и културног значаја поседује и изузетне природне вредности. Услед забране изградње стамбених и других објеката и самим тим мањег антропогеног утицаја у односу на урбану средину или сеоска домаћинства, природна станишта и екосистеми на овом подручју су релативно добро очувани. Међутим, на подручју меморијалног комплекса до сада није било присутно систематско истраживање фауне, а сви покушаји били су рађени спорадично, обично у сврху добијања података за научне (дипломске, мастер, магистарске и докторске радове) и специфичне стручне радове. Добијени подаци објављени су у малом броју научних радова и саопштења.

Из тог разлога би од посебног значаја били подаци који ће се добити након реализације овог пројекта, а који имају везе како са диверзитетом, тако и са квалитетом самог испитиваног подручја и начинима очувања и побољшања истог. Велики део територије на овом подручју се налази под шумским комплексима, па је очување природе овог места јако битно за опстанак фауне. Уочени проблем на овом простору је повремена нелегална сеча шума која може да изазове како проблем губитка разноврсности живог света, тако и појаву ерозије земљишта и ширења коровских врста.

Један од потенцијалних штетних ефеката по биодиверзитет меморијалног комплекса Шумарице представљају инвазивне врсте које могу да доведу до погоршања здравља људи и животиња, као и до угрожавања екосистема. Зато би пажња требала да буде усмерена ка идентификацији ових врста, њиховом уклањању и едукацији становништва о овим врстама.

Сакупљање података о живом свету на терену: током ове фазе пројектних активности биће извршено рекогносцирање терена и евидентирање типова станишта на испитиваној територији. На испитиваним подручјима биће евидентирано присуство животиња које живе на истраживаном подручју, њихово картирање, бројност и стање. Посебан осврт биће дат инвазивним, ловним, корисним и штетним врстама на овом подручју. Ова фаза ће бити спроведена у најпогоднијем периоду за узорковање.

Обрада сакупљеног материјала на терену и у лабораторијама: након узоковања материјал ће бити подвргнут процесу теренске и лабораторијске обраде која ће обухватити препарирање, конзервирање и идентификација материјала.

Анализа и презентовање добијених резултата пројекта: ова фаза представља упоредну анализу добијених резултата са литературним подацима, као и утврђивање коначних спискова врста, распоређених по екосистемима и територијалном присуству. На основу добијених резултата, а у сагласности са законима Републике Србије и међународним правним актима из области заштите природе, утврдиће се и предложити могуће мере заштите овог подручја. На посебној трибини организованој на Природно-математичком факултету или у Скупштини града Крагујевца, након завршених анализа, презентоваћемо добијене резултате.

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram