Препоручујемо
  • Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештење о њеном стању (Устав РС, Члан 74 - Здрава животна средина)

  • Архуска конвенција обезбеђује доступност информација о животној средини, право грађана на информације о животној средини које се налазе у поседу државних органа (Архус центар)

  • Град преко својих органа, у складу са Уставом и законом, стара се о заштити животне средине и заштити од елементарних и других непогода (Статут града Крагујевца, Члан 19)

  • Захтеви за одговорним понашањем предузећа на тржишту и прихватање етичких, моралних и еколошких принципа све су израженији ("Друштвено одговорни маркетинг као фактор конкурентности предузећа")

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram