Препоручујемо

Ступиле на снагу препоруке и мере за прекорачење алармног прага за ПМ10 честице за град Скопље, Кичево, Кавадарце, Струмицу и Гостивар

26. децембра 2022.

У Републици Северној Македонији (РСМ) су ступиле на снагу препоруке и мере за прекорачење "алармног прага" за ПМ10 честице за град Скопље, Кичево, Кавадарце, Струмицу и Гостивар. Саопштења објављена на сајту Владе РСМ објављујемо у целини.

Фото: Скопје1.мк

Влада Републике Северне Македоније, сходно, информацијама Министарства животне средине и просторног планирања за прекорачење алармног прага суспендованих честица величине до 10 микрометара (преко вредности од 150 микрограма по кубном метру током два узастопна дана) на мерним местима у Скопљу – Центар и Лисице, Кичево, Кавадарци и Струмица саопштава да ступају на снагу препоруке и мере за прекорачење алармног прага за град Скопље, Кичево, Кавадарци и Струмицу.

Влада обавештава надлежне институције и надлежне општине да је потребно поступити у складу са закључцима записника са 40. седнице Владе Републике Македоније одржане 28. 11. 2017. године, према којима Министарство животне средине и просторног планирања у сарадњи са Министарством здравља:

 • Препоручује свим правним лицима (послодавцима) да олакшају рад трудницама, лицима преко 60 година старости, као и лицима са хроничном астмом, претходним инфарктом миокарда или можданим ударом, без обзира на године старости, уз препоруку породичног лекара.
 • Препоручује свим правним лицима (послодавцима) реорганизацију радног времена, а особама које раде на отвореном да раде од 11 до 17 часова.
 • Препоручује да се не организују спортска такмичења и други културни догађаји на отвореном.
 • Обезбеђује услове за појачане активности хитне медицинске помоћи, кућне посете и патронажне службе.

Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са Црвеним крстом, Домом здравља и јединицама локалне самоуправе:

 • Обезбеђује склоништа за бескућнике.
 • Пружа подршку старим усамљеним лицима кроз организоване посете.

Министарство здравља:

 • Обавезати Службу хитне медицинске помоћи да Служби хитне медицинске помоћи достави податке о броју позива (према дијагнози/шифри МКБ 10, пол, године, место становања/општина), за време трајања периода алармантног стања, загађење ваздуха на дневном нивоу, до краја периода и недељу дана након завршетка.

Државна инспекција за животну средину:

 • Почети са вршењем учестале контроле инсталација које поседују А - ИСКЗ дозволу, да се код акредитоване лабораторије врше контролна мерења емисије загађујућих материја у амбијентални ваздух како би се утврдило да ли су прописани услови/мере у Дозволи примењене у односу на емисије у ваздух.

Министарство животне средине и просторног планирања припремиће и доставити:

 • Препорука постројењима која имају А - ИСКЗ дозволу да смање производни капацитет (до 50%), чиме ће се из ове мере искључити постројења која производе топлотну или електричну енергију.

Јединице локалне самоуправе дужне су да спроводе мере прописане краткорочним плановима или краткорочним мерама које доносе већа општина.

Истовремено, Влада Републике Северне Македоније:

 • Обавезује све органе државне управе, агенције, фондове, заводе, јавна предузећа и државна АД, као и јединице локалне самоуправе да смање (до 50%) употребу службених возила и
 • Препоручује се да се ограничи извођење радова до престанка важења препорука и мера.

Фото: Зоом.мк

Министарство просвете и културе: Препоруке и мере за прекорачење алармног прага за ПМ 10 честице ступају на снагу и у Гостивару

На основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима нивоа и врстама загађујућих материја у амбијенталном ваздуху и алармним праговима, роковима за постизање граничних вредности, границама толеранције граничних вредности, циљним вредностима и дугорочним циљевима (Сл. весник Р. Македоније бр. 183 од 14. 12. 2017. године) којим се дефинише праг аларма за суспендоване честице величине до 10 микрометара (преко вредности од 150 мг/м3 током два узастопна дана) и примљену временску прогнозу од Управа за хидрометеоролошке послове, обавештавамо вас да је прекорачење на мерном месту у Гостивару.

Због проблема са мрежним системима Министарства животне средине и просторног планирања и уградње нове серверске опреме, подаци са мерних места: Тетово и Ђевђелија нису нам доступни.

Приказане су средње дневне концентрације ПМ10 на мерним местима на којима је прекорачен алармни праг у Гостивару:

 1. 12. 2022 - 182,02
 2. 12. 2022. - 168,65
  *концентрације су изражене у мг/м3

Фото: 4news.мк

Министарство животне средине и просторног планирања доставило је информацију о прекорачењу прага аларма Министарству здравља, Министарству рада и социјалне политике, Државној инспекцији за животну средину, Управи за животну средину, Одељењу за јавну комуникацију у Министарству просвете и културе, Заводу за јавно информисање. Здравству и Општини Гостивар због епизоде алармантног загађења ваздуха.

Према закључцима записника са 40. седнице Владе Републике Македоније одржане 28. новембра 2017. године, за Гостивар ступају на снагу препоруке и мере у случају прекорачења алармног прага.

Извор: Влада Републике Северне Македоније, 24. и 25. 12. 2022.

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram