Препоручујемо

Јавна расправа о буџету Крагујевца за 2023. - до 26. октобра

18. октобра 2022.

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину почела је јуче (17. октобра) и трајаће девет дана - до среде 26. октобра до 12 часова, саопштио је Град.

Нацрт са образложењем и пратећи грађански водич истакнути су на сајту Града, као и огласној табли Градске управе.

Град позива све заинтересоване институције, организације и појединци да учествују у овој јавној расправи, да доставе своје примедбе и предлоге на и-мејл javnaraspravabudzet@kg.org.rs или убацивањем у кутију за предлоге до 26. октобра (12:00) - у холу приземља Градске управе (Трг слободе број 3).

Сматраће се благовременим сви предлози и сугестије у писаној форми које стигну до 12 часова 26. октобра на адресу Градске управе за финансије и јавне набавке - Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац, обавештава Град.

У четвртак 20. октобра од 9 до 10 часова,у сали 105 Градске управе презентацију Нацрта одржаће члан Градског већа за финансије проф. др Ненад Станишић. Од 10 до 12 часова тог дана сва заинтересована лица могу лично да имају увид у Нацрт, а овлашћена лица пружиће им додатна објашњења.

Извештај о спроведеној јавној расправи биће објављен на сајту Града, пре упућивања Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину Скупштини града на разматрање и усвајање, стоји у обавештењу Града.

Јавна расправа и о измени буџета за 2022.

Градско веће је такође јуче упутило Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о буџету за 2022. годину на јавну расправу у још краћем периоду (пет дана) - до 24. октобра у 12 часова.

И овај Нацрт ће бити истакнут на сајту Града, као и и огласној табли Градске управе. За сада је у категорији сајта Јавне расправе доступан Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, постављен 18. јула.

Заинтересоване институције, организације и појединци још једном су позвани да учествују у јавној расправи, примедбе и предлоге могу да доставе на исти и-мејл (javnaraspravabudzet@kg.org.rs) или у писаном облику, убацивањем у кутију за предлоге - до понедељка 24. октобра (до 12.00 часова) у холу приземља Градске управе.

Процедура је иста: следи објављивање извештаја о расправи, па упућивања Одлуке Скупштини града на разматрање и усвајање.

Извод из Образложења

Остали расходи – категорија 48 обухватају дотације невладиним организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе и казне, као и накнаду штете нанету од стране државних органа. Ова врста расхода планирана је у износу од 380.400.000 динара и има учешће од 3,60% у укупном буџету. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) планирана у износу од 185.650.000 динара намењена је за реализацију програма од јавног интереса које спроводе удружења и савези из области културе и спорта путем конкурса, уз примену утврђене методологије и критеријума за доделу средстава, затим за реализацију програма Црвеног крста, за програме бројних омладинских организација, за програме социо-хуманитарних организација, за удружења у области пољопривреде, заштите животне средине и остало.

ПА/Пројекат 0001
Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

 • Сврха: Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца - 2.500.000
 • Опис: Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.
 • Одговорно лице: Тамара Јовановић, в. д. начелника Градске управе

Број удружења чији је пројекат подржан од стране града:

 • Вредност у базној години 2021: 12
 • Очекивана вредност 2022: 17
 • Циљана вредност 2023: 17

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине - 10.000.000

 • Сврха: Контрола квалитета ваздуха;
 • Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика
 • Опис: Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света
 • Трајање пројекта: 1 година
 • Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 планирани су у обиму од 2.216.079.000 и у структури укупних расхода и издатака учествују са 21,00%

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 338.480.000 динара или са учешћем од 3,20% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планирани су расходи за одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности Установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, уништавање амброзије, контрола квалитета ваздуха, сузбијање штетних организама, противградна заштита, инспекцијски надзор, активности из области друштвене бриге за јавно здравље и остале специјализоване услуге.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере планирана су средства у износу од 798.011.000 динара што чини 7,57% укупно планираних расхода и издатака. Остале функционалне класификације, Одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине, Здравство, чине 2,43% укупно планираних расхода и издатака.

 • 500 Заштита животне средине 1) 65.300.000; 2) 56.900.000, 3) 122.200.000; 4) 1,16
 • 530 Смањење загађености 1) 5.500.000; 2) -; 3) 5.500.000; 4) 0,05
 • 550 Заштита животне средине - истраживање и развој 1) 59.800.000; 2) 56.900.000; 3) 116.700.000; 4) 1,11

1) Средства из буџета извор (01); Средства из осталих извора финансирања; 3) Укупна средства; 4) Структура укупних средстава(%)

ПРИЛОЗИ

 • Закључак о јавној расправи
 • Образложење
 • Нацрт одлуке 2023.
 • Грађански водич 2023.

Фото: Pixabay
Обрада: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram