Препоручујемо

Град Крагујевац добио ГИС платформу за одрживи јавни превоз

26. маја 2022.

ГИС (географски информациони системи) платформа ekobus.rs је заснована на употреби и коришћењу отворених података употребом информационих технологија кроз визуелизацију и просторизацију тих података у циљу стратешког управљања јавним превозом путника и заштите животне средине у Крагујевцу.

Струковно удружење Сигурне стазе дизајнирало је паметно решење у области урбане мобилности тако што је укрстило отворене податке о јавном превозу у Крагујевцу и доступне податке о квалитету ваздуха са мерних станица у том граду. На тај начин, омогућен је увид у емисију штетних гасова на трасама јавног градског превоза.

Циљ пројекта је ширење свести о јавном градском превозу као малом извору загађења ваздуха који је, с друге стране, врло значајан за одрживу урбану мобилност.

Такође, резултати анализе помажу доносиоцима одлука у граду Крагујевцу да у будућности боље сагледају и оптимизују мрежу јавног градског превоза и исти унапреде, уз набавку возила која ће још мање доприносити загађењу ваздуха.

Из приложених анализа може се закључити да ниво загађења ваздуха у Крагујевцу није у директној вези са аутобусима јавног градског превоза, што је у у корелацији са очекивањима на основу доступне литературе, по којој се у главне изворе честичног загађења у урбаним срединама убрајају индустријске емисије, сагоревање угља и биомасе, спаљивање отпада, прашина итд.

Анализирајући историјске податке нивоа измереног загађења по годишњим добима на одабраним локацијама и учесталост градског превоза града Крагујевца, на приказаним графиконима уочљиво је неподударање пикова честичног загађења (ПМ2.5 и ПМ10) измереног на мерним станицама са пиковима у фреквентности градског аутобуског саобраћаја.

У пројекту смо захваљујући ГИС-у развили савремену методологију обраде података на основу које смо вршили анализе свих прикупљених просторних и атрибутативних сетова података, конверзију тих података у формате неопходне за wеб и мобилни приказ, дизајнирање, као и израду wеб интерактивних мапа.

У спрези информационих технологија и отворених података ми видимо развој паметних градова који имају за циљ да кроз коришћење информационих и других паметних технологија олакшавају живот грађана у локалној заједници.

Уз отворене податке, слична анализа се може спровести у сваком граду Републике Србије, са идејом да се подстиче доношење паметних одлука у развоју одрживих градова који су приступачни, са добрим системом јавног превоза, бициклистичком и пешачком инфраструктуром и са великим бројем зелених површина.

Став нашег удружења је, да је градовима и општина у Р. Србији потребан модеран, поуздан, еколошки, комфоран, фреквентан, разгранат и свима доступан јавни превоз којим ћемо моћи да смањимо коришћење аутомобила и свих непотребних трошкова које нам доноси њихово поседовање и одржавање.

Пројекат се везује за циљеве одрживог развоја Уједињених нација који носи назив „Одрживи градови и заједнице“.

Ова платформа је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу (Канцеларија за ИТ и еУправу) и Владе Уједињеног Краљевства.

Садржај платформе, као и резултати добијени истраживањима и анализама, су одговорност удружења Сигурне стазе и не одражавају нужно ставове УНДП-а, Канцеларије за ИТ и еУправу, нити Владе Уједињеног Краљевства.

Игор Велић, Сигурне стазе

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram