Препоручујемо

Аерозагађење на подручју Крагујевцу, мај-јун 2022

25. августа 2022.

Град Крагујевац објавио је 19. августа резултате аерозагађења на свом подручју током маја и јуна 2022. године, када су праћени квалитет ваздуха и имисиона мерења на више локација.

Објављено стручно мишљење односи се на сумпор диоксид, азот диоксид, индекс црног дима, укупне таложне материје, тешке метале, суспендоване честице величине ПМ10, тешке метале у ПМ10, а прати га закључак са краткорочним и дугорочним мерама.

СУМПОР ДИОКСИД

Дневне вредности сумпор диоксида, у току маја и јуна биле су испод законом дозвољених ГВИ 125 μг/м3. Максимална измерена вредност у оба месеца била је 24 μг/м3, на мерном месту "Пивара".

АЗОТ ДИОКСИД

Дневне вредности азот диоксида у истом периоду биле су изнад законом дозвољених ГВИ 85 μг/м3 на једном мерном месту у трајању од једног дана. Максимално измерена вредност била је 53 μг/м3 у мају и 56 μг/м3 у јуну, на мерном месту "Раскрсница Медицинска школа", док је граница толеранције 40 μг/м3.

ИНДЕКС ЦРНОГ ДИМА

И вредности индекса црног дима на дневном нивоу биле су изнад законом дозвољених ГВИ 50 μг/м3 на мерном месту "Мала вага" један дан. Максимално измерена вредност била је 56 μг/м3 (мај), односно 56 μг/м3 (јун), на том месту.

УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

ГВИ за укупне таложне материје износи 450 мг/м2/дан. Укупне таложне материје у мају и јуну мерене су на два мерна места: "Аутобуска станица" и "Бриони". Укупне таложне материје прекорачиле су максимално дозвољену вредност на оба мерна места. Максимална вредност измерена у мају (прим. ППНС: у извештају пише "у априлу") на мерном месту "Аутобуска станица" била је 466,27 мг/м2/дан, а у јуну 425,60 мг/м2/дан.

АРХИВА ППНС Лош квалитет ваздуха је један од узрока повећања неплодности и све веће стопе стерилитета

ТЕШКИ МЕТАЛИ

Концентрације тешких метала (олова, цинка, никла и кадмијума) из таложних материја мерене су на два мерна места ("Мала Вага" и "Медицинска школа") у мају и јуну и биле се "у оквиру очекиваних вредности". Те вредности нису наведене у наративном делу извештаја.

СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ ПМ10

Суспендоване честице величине ПМ10 мерене су на локацији "О. ш. "Мирко Јовановић", континуирано 24 часа, од 1. маја до 30. јуна и нису прелазиле вредности изнад дозвољених. Највећа вредност за ПМ10 била је 45,7 μг/м3 у мају и 39,30 μг/м3 у јуну (гранична вредност ГВИ 50 μг/м3). Током маја на овом мерном месту измерено је 17 дана са прекораченим вредностима, док је у јуну било четири.

ТЕШКИ МЕТАЛИ У ПМ 10

Концентрације тешких метала (кадмијума, олова, никла и арсена) у суспендованим честицама величине ПМ 10 мерене су на локацији "О. ш. "Мирко Јовановић" укупно осам дана: 4, 13, 21. и 25. маја, односно 1, 15, 22. и 30. јуна, сваки дан посебно.

Испитане вредности за олово нису прелазиле ГВ вредност, односно испитане вредности кадмијума, никла и арсена биле су, како пише у извештају, "ниже него циљне вредности за поменуте метале у суспендованим честицама ПМ10" током оба месеца. Поменуте циљне вредности нису уписане.

АРХИВА ППНС: Највећи загађивачи у Србији ПМ честицама, арсеном, сумпорним и азотним оксидима

ЗАКЉУЧАК

У мају и јуну 2022. године, на основу резултата, може се закључити да је ваздух био оптерећен укупним таложним материјама на локацији код аутобуске станице, пише у извештају.

Након закључка, сваки месечни извештај садржи и мере за побољшање квалитета ваздуха које предлаже струка.

КРАТКОРОЧНЕ МЕРЕ

Редовно прање и чишћење улица и тротоара у урбаном делу града, посебно део града око аутобуске станице и самом центру (влажно прање). Ограничење кретања тешких камиона и шлепера у центру града током саобраћајних шпицева.

ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ

Смањивати број индивидуалних ложишта на чврста горива (дрво, угаљ), рад енергана система централног даљинског грејања изменити; наставити увођење гасификације. Озелењавање јавних површина (стварањем мини паркова).

Да ли се и у ком обиму примењују мере грађани могу сами да оцене.

Прва четири месеца 2022. године за сада су без званичних резултата аерозагађења у Крагујевцу. Претходни објављени резултати на сајту Града односе се на децембар 2021. године (подаци у наставку овог чланка).

КОМПЛЕТНИ РЕЗУЛТАТИ

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ - МАЈ 2022.

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ - ЈУН 2022.

АРХИВА ППНС Аерозагађење на територији Крагујевца, новембар-децембар 2021.

Подсећамо: сем података о квалитету ваздуха које објављује Град, подручје Крагујевца прати и Агенција за заштиту животне средине (СЕПА) која објављује, поред осталог, сатне вредности у тзв. обједињеном приказу аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у Србији.

Током припреме овог чланка, квалитета ваздуха у Крагујевцу приказан је као "добар". Подаци су јавно доступни у прегледу станица на сајту СЕПЕ ОВДЕ, а видљиви су и као сатни подаци станице - ОВДЕ. Међутим, ти подаци су непотпуни јер недостају вредности за НО2, ПМ10 и ПМ2,5. Ти подаци су предвиђени званичним критеријумима који важе у Србији, а такође су доступни на сајту - ОВДЕ.

Када је реч о присуству честица ПМ10 и ПМ2,5 објављени су комплетни подаци за Беочин (центар), Београд (Мостар), Смедерево (Центар), Ниш (ИЗЈЗ), Београд (Обреновац Ушће), Београд (Лазаревац), Београд (Винча) и Панчево (Ватрогасни дом), док се НО2 бележи у 12 од 60 станица са званичног списка.

Тек потпуни подаци створиће реалан приказ квалитета ваздуха у Крагујевцу, а да није "добар" указују и извештаји које објављује Град, као и апликација xЕцо ваздух, доступна сем на порталу ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ и на новопокренутом сајту ЕКОЛОГИЈА КРАГУЈЕВАЦ. Јутрошња мерења изгледала су овако:

  • Руђера Бошковића, Томе Вучића – ЛОШ
  • Јосифа Панчића – СРЕДЊИ
  • Косовска (државна станица), Николе Пашића, Војислава Ђурића - ПРИХВАТЉИВ

Већ је тривија, али сем непотпуних података, на сајту Агенције су и нетачне координате мерне станице у Крагујевцу која је у државној мрежи као једна једина са подручја града. Станица се од почетка (2009) налази на адреси Косовска 1 (насловна фотографија), међутим, мапа Агенције показује локацију поред улица Драгослава Срејовића и Војислава Калановића. Из Крагујевца је више пута указивано да је потребна измена тог детаља, али за сада безуспешно.

Извор: Град Крагујевац
Обрада: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram